Kısa süreli özel indirimli fiyatlar

Aramak
Bu arama kutusunu kapatın.

Garanti ve İptal & İade Koşulları

GARANTİ – TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz site üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz durumunda tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili diğer kanun hükümlerine tabidir.

Ürün gönderim bedeli olan kargo masrafları alıcılar tarafından ödenecektir.

Satın alınan her ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla alıcının belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir.

Satın alınan ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Satın alınan ürünün satışının imkansız hale gelmesi halinde satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedelin 14 gün içerisinde Alıcıya iade edilmesi gerekmektedir.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ÜCRETİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse Satıcı’nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığının ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı; Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde masrafları SATICI’ya ait olmak üzere iade edin. SATICI’ya iade etmelidir.

ÖNGÖRÜLMEYEN NEDENLER NEDENİYLE ÜRÜN ZAMANINDA TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi halinde durum Alıcıya bildirilecektir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde; Ödemenin nakit yapılması durumunda bu ücret, iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde nakit olarak ödenecektir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak 2-3 hafta içerisinde bankanın alıcı hesabına aktarması mümkündür.

ALICI’NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkının kullanılması halinde mal/hizmetin kullanılmaması gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

VAZGEÇME HAKKI:

ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, hiçbir hukuki yükümlülük altına girmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirimde bulunmak kaydıyla cezai sorumluluk kabul etmez.

CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ İÇİN SATICI’NIN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

İSİM/UNVANI: NİŞANTAŞI KOZMETİK
ADRES:Ataköy 7. – 8. – 9. – 10. Kısım İstanbul
E-POSTA: info@nisantasikozmetik.com
TELEFON: 08503800101

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcının bir hizmet satın alması durumunda bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi dolmadan önce hizmet ifasının tüketicinin onayı ile başladığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kullandığı Ürünler” kapsamında kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu sözleşmede Cayma Hakkı Kullanılamaz” hükümleri yer almaktadır.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcının bir hizmet satın alması durumunda bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi dolmadan önce hizmet ifasının tüketicinin onayı ile başladığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kullandığı Ürünler” kapsamında kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu sözleşmede Cayma Hakkı Kullanılamaz” hükümleri yer almaktadır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade sırasında kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği sürece kurumlar adına tamamlanamayacaktır.)
İade formu: İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir sebepten dolayı malın değerinin azalması veya iadenin imkansız hale gelmesi halinde, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler:

İç çamaşırı altları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilemeyecek ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, ALICI’ya teslim edilir. Teslimden sonra ALICI tarafından ambalajı açılmış olması halinde iade edilecek sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, gazete, dergi gibi süreli yayınlarla ilgili mallar Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında elektronik ortamda anında ifa Yönetmelik uyarınca, tüketiciye anında teslim edilen hizmetlerin veya gayri maddi malların, ses veya görüntü kayıtlarının iadesi mümkün değildir. ALICI tarafından ambalajı açılmış olması halinde kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri. Ayrıca, cayma hakkı süresi sona ermeden tüketicinin onayı ile ifa edilmeye başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) açılmamış, test edilmemiş, bozulmamış olarak iade edilmelidir. ambalajlama. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLAR

ALICI, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart hamili ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğrayacağı zarar ve ziyanları ödemeyi kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden online tek ödeme veya kredi kartlarınıza online taksit fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan tahsil edilecektir.