Kısa süreli özel indirimli fiyatlar

Aramak
Bu arama kutusunu kapatın.

Üyelik Sözleşmesi


KULLANIM KOŞULLARI

Üyelik Sözleşmemizde, lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım koşulları’nı dikkatlice okuyun.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve bu sayfalarla bağlantılı tüm sayfalar (‘site’) www.nisantasikozmetik.com adresindeki NİŞANTAŞI KOZMETİK firmasının (Şirket) mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilmektedir. Siz (‘Kullanıcı’) siteyi kullanırken sunulan tüm hizmetlerden yararlanırken, aşağıdaki koşullara tabi olacaksınız, site üzerindeki hizmetten yararlanmaya ve kullanmaya devam ederek; Bağlı olduğunuz yasalar gereğince bir sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve yasal kapasiteye sahip olduğunuzu, 18 yaşından büyük olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı ve sözleşmede yazılı şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
Bu Üyelik Sözleşmesi, siteye ilişkin olarak taraflara haklar ve yükümlülükler yükler ve taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, belirtilen hak ve yükümlülükleri tam, doğru, zamanında ve bu sözleşmede istenen koşullar içinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR

a. Şirket her zaman fiyatlarda ve sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
b. Şirket, üyeye sözleşmeye konu hizmetlerden teknik arızalar dışında yararlanma hakkı tanır.
c. Kullanıcı, siteyi kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir eylemde bulunmayacağını, aksi takdirde üçüncü kişilere verebileceği zararlardan sorumlu olacağını ve hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapılacağını peşinen kabul eder.
d. Kullanıcı, site içinde yaptığı işlemler ve iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanunlara aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarına zarar veren, telif haklarını ihlal eden, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini veya paylaşmayacağını kabul eder. Aksi takdirde, oluşabilecek zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir veya sonlandırabilir ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, yargı makamları tarafından talep edilmesi halinde faaliyet veya kullanıcı hesaplarına ilişkin bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.
e. Site üyeleri, birbirleriyle veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden kendileri sorumludur.
2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Bu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işletmecisi ve sahibi şirkete veya belirtilen kişiye aittir ve ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Bu Site’yi ziyaret etmek veya Site’deki hizmetlerden yararlanmak, bu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak başka bir internet sitesinde kullanılamaz.
3. Gizli Bilgiler

3.1. Şirket, kullanıcılar tarafından site üzerinden iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, yalnızca promosyonlar, reklamlar, kampanyalar, tanıtımlar, duyurular vb. için Şirket’in iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini kendi bağlı şirketleri veya grup şirketleri ile paylaşmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler, şirket içinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.
3.3. Gizli Bilgiler, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve yürürlükteki zorunlu mevzuata göre resmi makamlara açıklanmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. Garanti Vermeme:
BU SÖZLEŞME MADDESİ, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. ŞİRKET TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT DURUMDA” SUNULMAKTA OLUP, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME DAHİL TÜM ZIMNİ GARANTİLER KONUSUNDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR (İÇERİĞİNDE YER ALAN TÜM BİLGİLER DAHİL).
5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini sağlamalıdır. Aksi takdirde, bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve hesap, Kullanıcı’ya bildirilmeden kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerindeki şifre ve hesap güvenliğinden sorumludur. Aksi takdirde, Şirket, veri kaybı, güvenlik ihlalleri veya donanım ve cihazlarda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolü dışında gelişen; doğal afetler, yangın, patlama, iç savaş, savaş, isyan, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi (bundan sonra hep birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifa edilememesi durumunda, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu süre zarfında Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

Bu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket, site üzerinde sunulan hizmetleri ve bu sözleşme şartlarını her zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler, sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcının değişiklikleri takip etme sorumluluğu vardır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
9. Bildirim

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, kayıt olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu ve değişmesi halinde diğer tarafı 5 gün içinde yazılı olarak bilgilendireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda, Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeye ceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.