Kısa süreli özel indirimli fiyatlar

Aramak
Bu arama kutusunu kapatın.

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.
‘SATIŞ YAPAN KİŞİ’; (Sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır)
UNVAN: NİŞANTAŞI KOZMETİK
ADRES: Ataköy 7-8-9-10. Kısım İstanbul
Bu sözleşmeyi kabul eden ALICI, sözleşmeye konu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri (kargo ücreti, vergi gibi) ödemekle yükümlü olacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında belirtilen açıklamaları ifade edecektir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188),
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusu olan mal sağlama dışındaki faaliyetler,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan ya da mal sunan adına ya da hesabına hareket eden şirket,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesi,
SİPARİŞ VEREN: SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla bir mal veya hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar.
3. KONU

Bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar geçerli olacak belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: NİŞANTAŞI KOZMETİK
Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım İstanbul
Telefon: 08503800101
E-posta: info@nisantasikozmetik.com
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİNİN BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

8. Mal/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar geçerli olacak belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin satış fiyatı, tüm vergiler dahil aşağıda gösterilmiştir.
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat adresi
Teslim edilecek kişi
Fatura adresi
Sipariş tarihi
Teslimat tarihi
Teslimat şekli
7.4. Ürünün kargo ücreti, kargo maliyeti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres: ALICI ADRESİ
Telefon: ALICI TELEFON NUMARASI
Faks: ALICI FAKS
E-posta/kullanıcı adı: ALICI BİLGİSİ
Fatura teslim: Fatura, sipariş teslimi sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte gönderilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri SATICI’nın internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilmemesi durumunda, ALICI sözleşmeyi feshedebilir.
9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, varsa işin gereği bilgi ve belgeler ile birlikte, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun şekilde, yasal mevzuat gereklerine göre, ayıpsız, eksiksiz teslim etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açık onayını almak kaydıyla eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ve bu durumun sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin olanaksız hale getirdiğini öğrenirse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirir ve varsa teslim edilen ürün bedelini 14 gün içinde ALICI’ya iade eder.
9.6. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, sözleşme konusu ürünün bedelini ödemediği takdirde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade edeceğini ve teslimat giderlerinin SATICI’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, bu durumu öğrenir öğrenmez ALICI’ya bildirir ve ALICI’ya, siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünü benzeri ile değiştirme ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar erteleme hakkını tanır. ALICI, siparişi iptal ederse, ödediği tutar 14 gün içinde nakden ve defaten iade edilir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün bedeli, siparişin iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI’nın iade ettiği tutarın bankanın hesabına yansıtma süresinin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini ve bu sürenin banka işlem süreci ile ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICI, ALICI’ya site kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşabilir. Bu sözleşmeyi kabul eden ALICI, SATICI’nın belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; kırık, ezik, yırtık, ambalajı açılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, mal/hizmeti teslim aldıktan sonra dikkatle korumakla yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılacaksa, mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya siparişte güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, SATICI, kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının son aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazıyı talep edebilir. Siparişin dondurulması ve ALICI’nın talep edilen bilgi/belgeleri temin etmemesi durumunda, SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
9.12. ALICI, SATICI’nın internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’nın internet sitesini kullanırken yasal düzenlemelere uyacağını ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.
9.14. ALICI, SATICI’nın internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek, yasalara aykırı bir amaç için veya başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz (spam, virüs, truva atı vb.).
9.15. SATICI’nın internet sitesi üzerinden, SATICI’nın kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve/veya sahip olunan diğer web sitelerine ve/veya diğer içeriğe bağlantı sağlanabilir. Bu bağlantılar, ALICI’ya kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantılı web sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.
9.16. Bu sözleşmede yer alan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerden ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle olayın hukuki alana intikal etmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat talep etme hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli sözleşmelerde hizmet ifasına ilişkin süre, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle oluşan masraflar SATICI’ya aittir. Bu sözleşmeyi kabul eden ALICI, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükmü çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması durumunda,
a) Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi sırasında kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmelidir. İade faturası düzenlenmeyen kurumsal siparişlerin iade işlemleri tamamlanamaz.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde ürün bedelini ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri iade etmekle ve malı 20 gün içinde geri almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma veya iadenin imkansız hale gelmesi durumunda, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI cayma hakkı süresi içinde malı veya ürünü kullanmasından dolayı meydana gelen değişiklik veya bozulmalardan sorumlu değildir .
f) Cayma hakkının kullanılması halinde, SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda, kampanya kapsamında kullanılan indirim miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alt iç giyim, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilemeyecek ürünler, hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, teslim edildiği hallerde sağlık ve hijyen açısından iade edilmesi uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra ambalajı açıldığı takdirde geri gönderilemeyecek ürünler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, abone sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, anında ifa edilen elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iade edilemez. Ayrıca, tüketicinin onayı ile cayma hakkı süresi dolmadan ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamaz.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajları açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartıyla iade edilebilir.
12. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflar ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her durumda, ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcunu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulacaktır. Aşağıda belirtilen parasal sınırlar çerçevesinde şikayet ve itirazlarda bulunulacaktır. Parasal sınırlara ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi uyarınca, değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00 (üç bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.
Bu sözleşme ticari amaçlarla akdedilmiştir.
14. YÜRÜRLÜK

ALICI’nın site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yapması halinde, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş verilmeden önce, işbu sözleşmenin ALICI tarafından okunup kabul edildiğini teyit edecek yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.
SATICI: NİŞANTAŞI KOZMETİK
TARİH: 09.04.2021 11:35